2019.10.10

12 lipca 2019 roku wchodzi w życie Ustawa o dokumentach publicznych

Ustawa ma na celu budowanie systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Ustala się trzy kategorie dokumentów publicznych, w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. W pewnych sytuacjach wytwarzanie, oferowan...

2019.10.10

Zmiany w zakresie e-zdrowia

2 sierpnia 2019 r. Senat przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.  Teraz ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Ustawa wprowadza zmiany w...

2019.10.02

Nie zawsze warto dochodzić zadośćuczynienia za błąd medyczny przed komisją

W każdym województwie działają Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Niestety często okazuje się, że po dwóch latach trwania postępowania przed taką komisją, poszkodowani i tak muszą skierować sprawę do sądu, który...

2019.09.26

Opieka zdrowotna nad uczniami

12 września 2019 roku ma wejść w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (dalej jako: „Ustawa”). Z uzasadnienia projektu do Ustawy wynika, że celem jej uchwalenia było zapewnienie równego dost...

2019.09.13

Nowe zasady segregacji medycznej pacjentów na SOR

Z dniem 1 lipca 2019 roku weszły w życie postanowienia ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Ustawa”...

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom