17 kwietnia 2020 roku, prezydent podpisał tzw. Tarczę 2.0, czyli ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Tarcza 2.0 zakłada m. in:

 • zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
 • udzielanie pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.
 • rozszerzenie kręgu podmiotów zwolnionych z opłacania składek – przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaną zwolnieni z opłacania składek w wysokości  50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych  należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej  złożonej  za dany miesiąc.
 • co ważne, dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem (zgłaszających do ubezpieczeń inne osoby), wprowadzono możliwość zwolnienia składki za marzec pomimo jej opłacenia.
 • zwolnieniem ze składek objęci zostaną wszyscy płatnicy składek będących  spółdzielniami socjalnymi – bez względu na liczbę pracowników.
 • do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, która ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składki, nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.
 • świadczenie postojowe na dłużej – rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie.
 • objecie wsparciem także przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w okresie od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r.
 • zwolnienie ze składki ZUS – koniec z limitem przychodów dla przedsiębiorców – ustawa znosi warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, co oznacza, że ze zwolnienia będą mogły skorzystać wszystkie jednoosobowe firmy, bez względu na wysokość przychodu.
 • przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychodem nie jest też kwota umorzonej pożyczki.
 • w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, mogą obradować zdalnie.
 • Tarcza 2.0. uniemożliwia też przeprowadzenie wyborów prezydenckich w lokalach wyborczych.

Jeżeli chcecie być na bieżąco, przypominamy, że możecie polubić nasz profil na:
Facebook’u: https://www.facebook.com/Barbara-M%C5%82odawska-BM-LEGAL-Kancelaria-Adwokacka-343505112914353/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/barbara-mlodawska-bm-legal/

Kontakt z Kancelarią jest tez możliwy:
telefonicznie na numer:
☎️ 885 22 66 00
mailowo na adres:
📧 kancelaria@bm-legal.pl

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom