W dniu dzisiejszym Premier Mateusz Morawiecki ogłosił projekt pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2, składający się z 5 filarów.  W zeszłym tygodniu Minister Emilewicz ogłosiła propozycję pakietu osłonowego. Projekt omówiony skrótowo w dniu dzisiejszym przez Prezesa Rady Ministrów jest rozszerzeniem propozycji, które wyszły z Ministerstwa Rozwoju. Do końca tygodnia ma powstać ustawa, natomiast będzie ona zawierała wiele gałęzi prawa i gospodarki.

Propozycja obejmuje 5 filarów:

 1. Pracownicy
 • bezpieczeństwo pracowników;
 • finansowanie przedsiębiorstw;
 • ochronę zdrowia;
 • wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych.Jest on szczególnie nakierowany na ochronę pracowników przed utratą pracy, natomiast w stosunku do pracodawców mają zostać wprowadzone działania osłonowe na rynku pracy, m.in. możliwość pokrywania przez państwo 40 proc. wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego. W przypadku osób samozatrudniających, pracujących na umowach zlecenia czy umowach o dzieło według zapowiedzi Premiera, rząd planuje wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli zamortyzować straty tych usług i zleceń oraz jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł

2. Przedsiębiorcy

Państwo chce im zaproponować m.in.

 • gwarancje kredytowe;
 • korzystanie przez firmy transportowe z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami;
 • przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat;
 • mikropożyczki dla firm, które zatrudniają do 9 osób z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy;
 • zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.;
 • firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych;

3. Służba zdrowia

Premier chce przekazać, co najmniej 7,5 mld złotych dodatkowych środków dla nowo powstałych szpitali jednoimiennych, których zadaniem jest walka z epidemią koronawirusa. Mateusz Morawiecki chce również dla tych szpitali przekazać dodatkowy sprzęt ochronny, aparaturę medyczną, która będzie niezbędna do modernizacji bazy szpitalnej.

4. Bezpieczeństwo w funkcjonowaniu systemu finansowego

Czwarty filar skupia się na systemie finansowym, a w szczególności na depozytach, lokatach płatnościach oraz wpłatach i wypłatach. Premier podkreślił, że rząd chce, aby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz inne instytucje, które regulują ceny kontrolowały rynek od strony cen.

5. Inwestycje publiczne

Inwestycje publiczne są piątym filarem, na który rząd chce przeznaczyć dodatkowe środki. Premier na konferencji wskazywał, że rząd chce zastosować „klasyczny impuls inwestycyjny po stronie państwa i budujemy fundusz co najmniej 30 mld zł na drogi samorządowe, cyfryzację, ochronę środowiska, modernizację szkół i szpitali”.

Podkreślenia wymaga również kilka kwestii, które znalazły się obok głównych założeń wypracowanych przez rząd, a mianowicie:

 • przedłużenie wypłaty zasiłków dla rodziców, w sytuacji gdy zamknięcie szkół i przedszkoli zostanie wydłużone;
 • terminy składania deklaracji PIT zostaną przesunięte na koniec czerwca;
 • pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace;
 • powołanie Funduszu Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię;

 

Prace na ustawą mają potrwać do końca tygodnia. Po ukazaniu się ustawy w dzienniku ustaw, szczegółowo przedstawimy Państwu główne założenia ustawy.   Prace nad projektem będą kontynuowane na spotkaniu roboczym członków rządu w formie wideokonferencji.

 

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom