Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie dotyczącym reprezentacji klientów w toku prowadzonych postepowań sądowych. Usługi w tym zakresie obejmują przede wszystkim  doradztwo związane ze sporami sądowymi oraz reprezentacje klientów w trakcie postepowań (w tym także udział w rozprawach).  Pracownicy Kancelarii zapewniają klientom wsparcie od samego początku (od momentu sporządzania pozwu lub wniosku) do prawomocnego zakończenia postępowania, a jeżeli jest taka potrzeba, również na etapie postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom