Spory dotyczące naruszenia prawa własności nie należą do rzadkości. Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Naszych klientów wspieramy od samego początku – od momentu skierowania do drugiej strony wezwania do zaprzestania naruszeń, poprzez ewentualne postępowanie sądowe we wszystkich instancjach, a kończąc ma ewentualnym wyegzekwowaniu zapadłego orzeczenia.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom