Doznałeś urazu, wskutek zdarzenia za które odpowiada inna osoba? A może ktoś uszkodził Twoje mienie?

We wszystkich sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, możesz liczyć na nasze wsparcie. Rzetelnie przeanalizujemy stan faktyczny oraz zgromadzoną dokumentację. W razie potrzeby , zapewnimy też  reprezentację w postepowaniu sądowym.

Poza „standardowymi” sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie, posiadamy też bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny oraz za naruszenie praw pacjentów.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom