Nasza Kancelaria ma bogate doświadczenie w zakresie  bieżącej obsługi przedsiębiorstw. Obecnie obsługujemy podmioty zatrudniające od kilku pracowników, nawet do kilkuset  osób, prowadzące działalność gospodarczą jako osoby fizyczne oraz w formie spółek osobowych i kapitałowych.

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, obejmującą przede wszystkim:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa: w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta,
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów,
 • rejestracja spółek, przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu m. in. prawa handlowego czy  prawa pracy,
 • sporządzanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych,
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności,
 • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach i mediacjach,
 • obsługa organów spółki, takich jak: zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy.

Korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą  obsługą  prawną:

 • niższe koszty usług prawnych niż̇ przy zamówieniach jednorazowych,
 • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej,
 • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią ,
 • możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o określonej godzinie lub w określone dni tygodnia,
 • lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług

Pakiety obsługi prawnej.

 • Zawierając stałą Umowę z Kancelarią, istnieje także możliwość́ skorzystania z oferowanych przez Kancelarię propozycji abonamentowych. Jest to wariant przewidujący stałą, comiesięczną opłatę przy ustaleniu liczby godzin pracy adwokata na rzecz danego przedsiębiorcy (rozliczenie w formie ryczałtu z limitem godzin). Im większa ilość́ godzin w abonamencie, tym niższą stawkę w przeliczeniu na godzinę.
 • Niewykorzystane godziny mogą przejść na kolejne miesiące – rozliczenie limitu, a tym samym dodatkowego wynagrodzenia następuje  w cyklach 6-miesięcznych (dotyczy pakietu MINI)  lub 3-miesięcznych (dotyczy pozostałych pakietów).
 • Szczegółowe warunki współpracy określa umowa zawiera z Kancelarią.
 • Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Świadczenie przez Kancelarię usług prawnych w ramach opisanego pakietu uzależnione jest od uprzedniego zawarcia stosownej Umowy w tym zakresie.
 • Propozycja skierowana jest do: przedsiębiorców w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Kancelarię można uzyskać kontaktując się:

mailowo na adres: kancelaria@bm-legal.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 885 22 66 00.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom